Privacystatement

Administratiekantoor TAAK van Zuiden B.V.

TAAK van Zuiden B.V. respecteert uw privacy in haar activiteiten. Voor een zo goed mogelijke dienstverlening zijn verschillende persoonsgegevens nodig voor een optimale en veilige dienstverlening.

De bescherming van deze persoonsgegevens volgt de wet- en regelgeving, waarin eisen worden gesteld aan het gebruik van privacygevoelige informatie.

Wij bewaren deze gegevens niet langer dan nodig is om datgene te doen waarvoor uw gegevens verzameld worden en te voldoen aan de verplichtingen rond de wet- en regelgeving.

Voor de bewaking van uw persoonsgegevens worden professionele procedures gebruikt, waardoor uw privacy gewaarborgd blijft.

Uw persoonsgegevens worden niet verstrekt aan derden, tenzij dit in overeenstemming is met onze dienstverlening, zoals informatieverstrekking aan de belastingdienst.

U heeft het recht tot inzage van uw persoonsgegevens, of het corrigeren van deze gegevens.

Het staat TAAK van Zuiden vrij deze privacy verklaring te allen tijde aan te passen.